Екологични проблеми-истинската криза на човечеството

Екологични проблеми-истинската криза на човечеството

Екологията е наука за връзките между живите организми и заобикалящата ги среда. Екологията е важна. Ние знаем това. Екологията в своя най-дълбок смисъл еедна от най-големите идеи на ХХ. век, защото в неизгодна позиция в съвременния свят се оказва Природата. Екологията ѝ се притичва на помощ. Ядрените оръжия могат да унищожат Земята само за миг, а екологичното замърсяване е бавната смърт на планетата. Не престанем ли да пилеем природните ресурси и да нарушаваме естественото равновесие, толкова необходимо за оцеляването на човека, не е трудно да се предвиди, че в близките десетилетия предстои катастрофа.
Екологични проблеми на съвременния свят стават все повече и повече обществени и това е причината, поради която екологията стана много обсъждана тема напоследък.

Най-сериозното замърсяване на нашата планета, е резултат от използването на изкопаеми горива. Съвременното общество е просто немислимо без петрол, въглища, руда и най-различни химически вещества, които се извличат от земните недра.
Правителствата на многодържави, вместо да се обръщат към алтернативните енергийни източници като вятърната енергия, слънчевата енергия и геотермалната енергия все още са по-фокусирани върху намаляване на замърсяването, причинено от използването на изкопаеми горива, а не търсене на приемливи алтернативи.
Модерните технологии биха могли да бъдат разумно използвани за предотвратяване на екологични бедствия. Човечеството, трябва да стане сега повече от всякога наясно с факта, че изгубим ли природата губим всичко и че имаме само една естествена среда, и това е нашата планета Земя.
Земята напоследък стана заобиколена с толкова много и различни екологични проблеми, от които някои заплашват с бъдещите катастрофални последици.
Екологичните проблеми изискват подходяща законодателна подкрепа, която да забрани вредните въздействия на някои съвременни технологии. Последно време станахме свидетели на тяхното отрицателно въздействие върху околната среда.
Най-големият абсурд, който се случва на територията на Сърбия е изграждането на мини ВЕЦ на планински потоци, което създава непоправими щети на цялата екосистема в тези райони. Първоначалната добра идея за добив на зелена енергия с такива съоръжения се оказа катастрофа със мащабни размери. Девствени планински рекички, с изключително богато биоразнообразие се превърнаха в сухи, безжизнени пясъчни корита. Жадните за богатство инвеститори, не подминаха и Босилеград, като погребаха една река от нейния извор до самото ѝ устие. На така наречената Бранковска река са изградени вече 3 мини ВЕЦ и още 3 се строят. Електрическата енергия, получена от всички тези ВЕЦ в никакъв случай не може да плати загубата на реката, а само може да пълни банковите сметки на инвеститорите.
Паралелно с това изникна още един, но много по сериозен проблем, с който се срещнаха жителите на босилеградската община и това е минодобива. Без никаква оценка за въздействието върху околната среда е открит пилотен проект за добив на изключително опасни метали – цинк и олово. Без изградено по всички европейски стандарти хвостохранилище се започна с добива на руда от мина „Караманица“ и отпадъчните води, заедно с придружаващите ги реагенси се изливат в Караманичка река, която разнася вредните вещества по нейното течение. В тези села живеят хора, които са принудени да напояват земеделски култури с тази вода, защото друга нямат, техните животни пият от замърсената вода и така по хранителната веригата отровите попадат и при хората. Отново поставяме въпрос кое е по ценно: печалбата от мината или природата и здравето на хората.
В заключение следва да се отбележи, че всеки от описаните случаи сам по себе си е ужасен от гледна точка на опазване на природата и на благополучието и здравето на местните хора.
Пасивното наблюдение не е достатъчно, особено сега, когато сме станали свидетели на толкова много екологични бедствия.
Екологията е важна за живота на всички земляни. Когато водата, почвата и въздухът са замърсени, страдаме всички.
Милена Миленова

Пројекат је суфинансиран из буџета Републике Србије, Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства